Tra cứu mã khách hàng

Mã khách hàng:     
Hướng dẫn:
- Mã số khách hàng là dãy ký tự được đánh dấu ở hình bên dưới. Mã khách hàng gồm 13 kí tự và bắt đầu là PK.
- Hệ thống chỉ thực thi đối với các khách hàng sử dụng điện tại các điện lực trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.