Thông tin điện năng tiêu thụ - Ghi điện

Để tra cứu thông tin tiền điện, vui lòng nhập thông tin vào các ô phía dưới và nhấn nút 'Tra cứu'.
Đơn vị quản lý
Mã số khách hàng
Tháng   Năm 
    

Mã số khách hàng
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
  
Ghi chú:
- Mã số khách hàng là dãy ký tự được đánh dấu ở hình bên dưới. Mã khách hàng gồm 13 kí tự và bắt đầu là PK.
- Hệ thống chỉ thực thi đối với các khách hàng sử dụng điện tại các điện lực trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.